Điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe

Admin 16/08/2023 0 nhận xét

.Điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe

Thứ nhất, chính thức được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe là tổ chức hoặc cá nhân có trụ sở hoặc nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại một địa phương nào thì phải đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó, trừ trường hợp được quy định tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Do đó, từ ngày 15/8/2023, người dân sẽ được phép đăng ký xe tại nơi tạm trú của mình. Điều này mang lại sự thuận tiện và linh hoạt hơn cho chủ xe khi có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe mà không bị ràng buộc bởi nơi đăng ký thường trú. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các quy định chi tiết và thủ tục cụ thể liên quan đến việc đăng ký xe tại nơi tạm trú sẽ được cơ quan đăng ký xe địa phương hướng dẫn. Việc tuân thủ và thực hiện đúng quy định này là cần thiết để đảm bảo việc đăng ký xe diễn ra theo đúng quy trình và quy định pháp luật.

Thứ hai, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh)

Theo quy định tại khoản 3, khoản 7 và khoản 8 Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn được gọi là biển số định danh. Dưới đây là chi tiết về quy định này:

- Biển số định danh: Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh bao gồm ký hiệu, seri biển số, kích thước chữ và số, màu sắc biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Chủ xe là công dân Việt Nam: Đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân của chủ xe.

- Chủ xe là người nước ngoài: Đối với chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài, được xác định bằng hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Thu hồi và cấp lại biển số định danh: Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số định danh của chủ xe sẽ bị thu hồi bởi cơ quan đăng ký xe. Khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình, cơ quan đăng ký sẽ cấp lại biển số định danh.

- Giữ lại số biển số định danh: Số biển số định danh sẽ được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, tính từ ngày thu hồi. Sau thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký, số biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký và cấp cho tổ chức hoặc cá nhân theo quy định.

- Giữ lại biển số định danh khi chuyển trụ sở, nơi cư trú: Trong trường hợp chủ xe chuyển trụ sở hoặc nơi cư trú từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, chủ xe được giữ lại biển số định danh đó và không cần thay đổi biển số xe.

Thứ ba, việc kê khai đăng ký xe được thực hiện online từ ngày 15/08/2023

Từ ngày 15/8/2023, theo quy định tại khoản 10 Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, việc kê khai đăng ký xe sẽ được thực hiện online thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Chủ xe sẽ sử dụng mã hồ sơ đã được kê khai trên cổng dịch vụ công để thực hiện thủ tục đăng ký xe.

Trong trường hợp không thể thực hiện kê khai trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc gặp lỗi kỹ thuật, chủ xe sẽ phải kê khai và làm thủ tục đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Điều này đảm bảo rằng người dân vẫn có khả năng hoàn tất thủ tục đăng ký xe một cách thuận tiện và linh hoạt, bất kể có thể thực hiện online hay offline. Tuy nhiên, trong trường hợp thực hiện kê khai và đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký, chủ xe cần tuân thủ các quy định và thủ tục cụ thể mà cơ quan đăng ký xe đã đề ra. Việc tuân thủ các quy định này là cần thiết để đảm bảo việc kê khai và đăng ký xe diễn ra đúng quy trình và quy định pháp luật.

Thứ tư, thay đổi mẫu giấy khai đăng ký xe

Theo quy định trong Thông tư 24/2023/TT-BCA, mẫu giấy khai đăng ký xe từ ngày 15/8/2023 là mẫu ĐKX12. Tuy nhiên, hiện tại theo quy định của Thông tư 58/2020/TT-BCA (được sửa đổi tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA), có các mẫu giấy khai đăng ký xe như sau:

- Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, đăng ký sang tên, đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia: Thực hiện theo mẫu Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58).

- Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, đăng ký sang tên, đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe: Thực hiện theo mẫu Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA).

Mẫu ĐKX12 trong Thông tư 24/2023/TT-BCA sẽ thay thế các mẫu giấy khai đăng ký xe trước đó và phải được sử dụng khi thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.

Thứ năm, khi bán xe thì chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký xe và biển số xe

Theo quy định trong Điều 6 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi chuyển quyền sở hữu xe (bán, tặng, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe), chủ xe phải tuân thủ các quy định sau:

- Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe và biển số xe và không giao cho tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe. Chủ xe phải nộp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để tiến hành thu hồi. Nếu trường hợp chuyển quyền sở hữu xe đi kèm với biển số xe đã trúng đấu giá, chủ xe cũng phải nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để tiến hành thu hồi.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi. Nếu quá thời hạn này mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc không giao chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe để tiến hành thu hồi, cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt đối với chủ xe vì vi phạm không thực hiện thủ tục thu hồi theo quy định.

- Trường hợp chủ xe không thực hiện thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

- Sau khi chủ xe hoàn thành thủ tục thu hồi, tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu phải tiến hành thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Thứ sáu, quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời

Theo Điều 19 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, các trường hợp đăng ký xe tạm thời bao gồm:

- Xe xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp: Đây là xe ô tô được di chuyển từ nhà máy đến kho cảng hoặc từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý hoặc kho lưu trữ khác.

- Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc chuyển quyền sở hữu: Đây là xe ô tô đã được đăng ký và có giấy chứng nhận đăng ký, nhưng sau đó được thu hồi để tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu.

- Xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế: Đây là các xe không được tham gia giao thông đường bộ và chỉ hoạt động trong một phạm vi giới hạn.

- Xe đăng ký ở nước ngoài được cho phép vào Việt Nam tạm thời: Đây là xe ô tô đã được đăng ký ở nước ngoài và được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam tạm thời để tham gia các hoạt động như hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch. Tuy nhiên, có một số trường hợp xe không cần được cấp biển số tạm thời theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Xe tạm nhập, tái xuất hoặc xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng: Đây là xe được tạm nhập hoặc tái xuất khẩu hoặc xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam được phép chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng.

- Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức: Đây là các xe ô tô được sử dụng để phục vụ các hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Thông tư 24/2023/TT-BCA đã thay đổi và bổ sung các điều kiện và trường hợp đăng ký xe tạm thời so với quy định trước đây (theo Điều 12 của Thông tư 58/2020/TT-BCA).

2. Hiệu lực thi hành của Thông tư 24/2023/TT-BCA

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023. Thông tư này mang theo một số thay đổi và bãi bỏ quy định của các thông tư trước đó để cải thiện quy trình cấp, thu hồi đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

- Thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA:

+ Thông tư 24/2023/TT-BCA thay thế quy trình cấp, thu hồi đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được quy định trong Thông tư 58/2020/TT-BCA.

+ Thông tư 58/2020/TT-BCA đã bị bãi bỏ một phần theo Thông tư 65/2022/TT-BCA hoặc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần của một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Bãi bỏ quy định của các thông tư khác:

Cụ thể, Thông tư 24/2023/TT-BCA bãi bỏ Điều 3, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 của Điều 7 Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BCA quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư 45/2017/TT-BCA quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 68/2020/TT-BCA quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Thông tư 24/2023/TT-BCA nhằm cải thiện quy trình quản lý và cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về giao thông. Việc thực hiện thông tư này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và đảm bảo an toàn, trật tự giao thông trên đường bộ.

3. Trong Thông tư 24/2023/TT-BCA có điều khoản chuyển tiếp nào?

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định các điều khoản chuyển tiếp liên quan đến biển số và đăng ký xe, và chi tiết nội dung của các điều khoản đó như sau:

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi, số biển đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Điều này có nghĩa là chủ xe có thể tiếp tục sử dụng biển số đó để tham gia giao thông.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số và chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành, số biển đó sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc số biển cũ có thể được sử dụng lại cho một xe khác sau khi thủ tục thu hồi đã hoàn tất.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu "LD", "DA", "MĐ", "R", chủ xe được phép tiếp tục tham gia giao thông mà không bị ảnh hưởng, kể cả khi có yêu cầu cấp đổi biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA. Điều này áp dụng cho các loại xe có ký hiệu đặc biệt nêu trên.

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số, chủ xe vẫn được phép tiếp tục tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi thực hiện các thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA. Trong các trường hợp này, biển số 3 hoặc 4 số sẽ được thu hồi và chuyển đổi sang biển số định danh theo quy định.

- Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành, họ sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư này. Điều này áp dụng đặc biệt cho Công an cấp xã.

- Mẫu chứng nhận đăng ký xe được ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hiệu lực.

Các điều khoản chuyển tiếp này nhằm đảm bảo sự liên tục và tiện lợi trong việc chuyển đổi và sử dụng biển số, đăng ký xe trong quá trình thực hiện Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Bình luận:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: